Elfeledett ősök árnyai

A Nemzeti Panteon Alapítvány 2012-ben Pádár Vilma által benyújtott pályázatra jóváhagyta a támogatást, amely a kápolnásnyéki temető régi sírköveinek, sztéléinek felújítását, állagmegóvását tűzte ki célul.
A sírkövek, sztélék a XIX. század első felében készültek. Kézi munkával, gondos odafigyeléssel, sok-sok szeretettel készítették a síremlékeket. Találunk köztük 200 éve felállítottakat is. A feliratok nagy része nem volt olvasható, de a Magyar Országos Levéltárban végzett kutatások alapján sikerült azonosítani a neveket. A nagy felbontású fényképek alapján rekonstruálhatóvá vált a teljes szöveg a márvány emlékeken. Pótolhatatlan, faragott családi és halotti nemesi címerekkel kifaragott márvány emlékek az időjárás viszontagságaitól megdőlve, rossz állapotban álltak a helyreállítás előtt.
Régi családok sarjai, nyugszanak itt, akik példamutató magatartásukkal sokat tettek jó hírnevünkért.

  • Nemes tekintetes Jablontzay Peres János sz.: 1776, Fejér, Komárom vármegye táblabírája, Hajdú vármegye követe,
  • Nemes Kazay István , Fejér vármegye táblabírája,
  • Kutas István sz.: 1788, , császári és királyi kapitány, aki részt vett a Napóleon elleni győri csatában,
  • Nádasdi Sárközy Aurél, császári királyi kamarás, a Johannita Rend, a Magyar Királyi Szent István Rend kitüntetettje, főispán, szolgabíró
  • Felesége Gencsi és érmihályfalvai Gencsy Ida , született Vörösmarty Borbála,
  • Cristian Kranzlein 1796-1835,
  • Nemes Szőke Dániel , Kenessey Éva fia,
  • Kenessey Zsigmond, (1791. XI. 24., Baracska - † 1842. V. 27., Kápolnásnyék)
  • és a Kenessey család további tagjai.

A terület tulajdonosa, a református egyház helyi gyülekezete vállalta a kövek és környezetük gondozását, rendben tartását.

kazay_temeto.jpg
Hozzászólások