Januárius, Boldogasszony hava

Boldogasszony havában igyál jó bort, és ha van, édes italt. Az ürmösbor mellednek fájása ellen igen jó, borssal és füvekkel timporált étkek hasznosak, azonképen a lekvárok és eleven gyömbér. Megeheted a kövér disznópecsenyét, kolbászt és ludat mustárral vagy borsos eczettel. Eret ne vágass. Ha mennydörgést hallasz e hónapban, kegyetleneknek halálát jelenti.

Kis-Karácson napján a reggeli vörös ég hadat és pokolidőt jelent. De mikor fénylik szent Vincze, akkor telik meg a pincze; mikor fénylik szent Pál, minden termés szépen áll; ha pedig havas, vagy eső leend, mértékletes esztendőt jelent. Ha felleges vagy ködös lesz, könyörögjünk az Úristennek, hogy hirtelen haláltól minket megoltalmazzon.

Falunk és az első világháború

Száz éve még tartott, de már a végéhez közeledett. Manapság már csak négy fekete márványtábla emlékeztet rá a faluban az odaveszettek névsorával. A magyarezredek.hu portál a magyarországi alakulatokról megjelent I. világháborús összefoglalásokat, fegyvernem történeteket, vitézi tettek gyűjteményeit dolgozza fel benne jó néhány kápolnásnyéki utalással. Érdemes volt beleolvasni. Egy elég hosszú írás következik.

Kresz Mária

A nyéki temetőben, a Luczenbacher kripta szomszédságában van egy érdekes, borostyánnal befutott sír. A sűrű, zöld levelek alatt egy kicsi márványtábla tudatja a kíváncsiskodóval, hogy talán egy zongoraművésznőnek és édesanyjának záródott itt le az útja. A temetői nyilvántartás nem említi a két nevet, a dokumentumok szerint dr. Kresz Mária néprajzkutató védett sírja ez.

Csavargások

Ruffy Péter (1914-1993) Pulitzer-emlékdíjas erdélyi magyar újságíró, író 1963-ban megjelent Csavargások című riportkötetében jelent meg a következő írás Kápolnásnyékről. Az író Vörösmarty halálának századik évfordulójának évében 1955-ben látogatott falunkba és írta le élményeit. A helybeliek számára ismerősen csengő nevek találhatók a szövegben.

Móricz Zsigmond Kápolnásnyéken

Móricz Zsigmond 1942 nyarán — néhány hónappal halála előtt — ellátogatott Kápolnásnyékre, hogy Vörösmarty-emlékek után kutasson. Nyéki látogatásakor abban a házban is töltött pár órát, amelyben ma a Vörösmarty Emlékmúzeum található. A Petőfi Irodalmi Múzeum 1969-70-es évkönyvében Kresz Mária neves néprajzkutató emlékezett erre az eseményre.

Egy miniszteri tanácsos

"Vértesaljai egyházmegyének volt főgondnoka, volt fejérmegyei alispán, előbb műszaki főtanácsos, Kápolnásnyék díszpolgára 92 éves korában jobblétre szenderült s a mult vasárnap helyezték porrészeit örök nyugalomra a kápolnásnyéki sírkertben."

E szavakkal kezdődik az 1913. július 13-án megjelent Protestáns egyházi és iskolai lapok 56. évfolyamának 28. számában az a nekrológ, amely falunk egykor híres személyéről szólt.

Wallenberg-díj

Raoul Wallenberg svéd diplomata eltűnésének 70. évfordulójáról emlékeztek meg hétfőn Budapesten. Az ünnepség keretében átadták az idei Raoul Wallenberg-díjakat, melyet másokkal együtt a kápolnásnyéki Szénási Jonathan Sándor református börtönlelkész kapott.

Gratulálunk!

Évforduló

Vörösmarty Mihály születésének évfordulója alkalmából látható itt két képeslap a múlt század első feléből. Egyiken Tibai Takács János festménye látható, a másik Jókai Mór író rajza.

Tibai Takáts János festőművész Szalkszentmártonban, 1876-ban született. A budai Pedagógiumban fizika-matematika és történelem-ének szakon középiskolai tanári oklevelet szerezett, és ezeket a tantárgyakat tanította Hatvanban és Újpesten. 1926-ban nyugdíjba vonult, hogy csak a festőművészetnek élhessen.

Képeslapok III.

Újra felbukkant néhány régi képeslap, fotó, rajz, amely Kápolnásnyéket és Pettendet ábrázolja a XX. század első felében. Ahol a bélyegzésből megállapítható, ott fel van tüntetve a postára adás dátuma is.

Légifotók a 60-as évekből

A Fentről.hu weboldal a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) légifilmtárában található felvételek egy részéhez biztosít hozzáférést a nyilvánosság számára. A filmtárban csaknem fél millió felvétel található az 1959 - 2005 időszakból. A felvételek egy része megvásárolható, de csökkentett felbontású verziója ingyenesen letölthető.
Ezeknek az 1964-1979 között, Kápolnásnyékről készült légi felvételeknek egyes részleteit lehet a honlapon megnézni. A tényleg érdekes képeken a következő részletek szerepelnek:

Kápolnásnyék története

A Fejér megyei történeti évkönyv 1991-ben kiadott 20. évfolyamának 22. számában található a következő oldalakon olvasható községünk történetéről összeállított tanulmány. A 19. század közepéig terjedő rész Buzási János, az azt követő időszak Dani Lukács munkája.

Luczenbacher Miklós

1855-ben született Szobon és 1938-ban halt meg Pettenden Szobi Luczenbacher Miklós titkos tanácsos, a földművelésügyi minisztérium tanácsosa, nagybirtokos, a magyar telivér –magántenyésztők nemzetközi viszonylatában is elismert vezére. Több, mint hatvan éven át szolgálta a telivértenyésztésünket és versenysportunkat olyan eredménnyel, hogy nevét Angliában éppen olyan jól ismerték, mint idehaza.

Régi képeslapok

Nagyon fellelkesedtem, amikor egy általános iskolai osztálytársam blogján megláttam ezeket a régi képeslapokat. Olyan helyeket mutatnak ezek a képek...

A képeslapok egy numizmatikával és bélyegkereskedelemmel foglalkozó cég weboldaláról származnak. Ezért a felirat a képeken. Talán a képek tartalma kárpótol bennünket azért a kis kellemetlenségért, amit ezeknek a feliratoknak a "kerülgetése" okoz.