Falunk és az első világháború

kkovacs , 2017. 10. 30., h - 21:22

A magyarezredek.hu portál a magyarországi alakulatokról megjelent világháborús összefoglalásokat, fegyvernem történeteket, vitézi tettek gyűjteményeit dolgozza fel, a Hadtörténeti Könyvtár, valamint a Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteményének kollekciójára alapozva. A gyűjtemény sajnos nem teljes körű, ugyanakkor a széles körű gyarapításnak köszönhetően a vonatkozó kiadványok közel 95%-a megtalálható bennük. Ebből a merítésből készültek a portálon kereshetővé tett, digitalizált tartalmak.

Ezekre a digitalizált tartalmakra alapozva gyűjtöttem össze a kápolnásnyéki vonatkozású bejegyzéseket. Azok a nevek és a hozzájuk kapcsolódó történetek, fényképek szerepelnek itt, ahol a személy neve mellett születési helynek Kápolnásnyéket jelölték meg a dokumentumok összeállítói. Dédnagyapák, üknagyapák lehetnek a felsorolásban. Olvassa mindenki figyelmesen!

A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfelkelő ezred
Székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfelkelő ezred

Beltovszky József, hentes mester, tizedes Kápolnásnyék. Bevonult 1915. június 15-én, s katonai kiképzés után az olasz frontra jutott a népfelkelő ezredhez. Részt vett annak harcaiban az Isonzó fronton és Wolyniában, ahol 1916. júliusában megsebesült. Felgyógyulása után 1916. szeptemberben újból az olasz harctérre ment a tábori ezredhez, s ezzel harcolt 1917. szeptember 28-án olasz fogságba jutásáig. 1919. november hóban tért haza. Kitüntetései: Bronz vitézségi érem kétszer, Károly csapat kereszt, Sebesülési érem, Háborús emlékérem

Klein Zoltán fakereskedő Kápolnásnyék, t. hadnagy. Bevonult 1915. októberében s a tartalékos tiszti iskola elvégzése után az olasz frontra jutott, ahol júniusban megbetegedett. Felgyógyulása után 1916. decemberben a népfelkelő ezredhez román harctérre ment, s azzal harcolt az ojtozi és gyimesi szorosokban is a háború végéig. Kitüntetései: Bronz vitézségi érem, Károly csapat kereszt

Nyéki Dénes, gazdász, emléklapos hadnagy, Kápolnásnyék. Bevonult 1918. márciusban s a tartalékos tiszti iskola elvégzése után a népfelkelő ezredhez Romániába jutott, ezzel küzdött, majd visszarendelték Erdélybe és az összeomlás itt érte.

ifj. Reinhardt Miklós építész, vállalkozó, őrvezető, Kápolnásnyék. Bevonult 1915. októberben. Katonai kiképzés után a népfelkelő ezredhez jutott az olasz frontra. Részt vett annak küzdelmeiben az orosz és román harctéren is 1917. január végéig. Ekkor megbetegedett, s felgyógyulása után a tábori ezredhez az olasz frontra került, s ott volt a háború végéig. Kitüntetései: Bronz vitézségi érem, Károly csapat kereszt, Sebesülési érem, Háborús emlékérem

vitéz Szilágyi (Gerhardt) Sándor gazdálkodó, őrmester, Kápolnásnyék. Mint tényleges a tábori ezreddel az orosz harctérre ment, s Rohatynnál sebesülve részt vett annak küzdelmeiben az olasz, újból az orosz fronton is, betegség okozta rövid megszakításokkal 1918. szeptemberig, mikor újból betegen távozott s itthon érte a háború vége. Kitüntetései: első osztályú ezüst vitézségi érem, másod osztályú ezüst vitézségi érem,, Bronz vitézségi érem kétszer, Sebesülési érem, Károly csapat kereszt, Háborús emlékérem

Veszteségek:

 • Kovács Gusztáv népfelkelő, 1896. Kápolnásnyék 1915. Cotici
 • Németh István honvéd, 1892. Kápolnásnyék, 1914. Martonvásár
 • Obermayer József népfelkelő, 1897. Kápolnásnyék, 1914. Pécs
 • Préser István őrvezető, 1884. Kápolnásnyék, 1915. Galizia
 • Sztarék Géza népfelkelő, 1889. Kápolnásnyék, 1915. Budapest
 • Vitéz Gyula honvéd, 1898. Kápolnásnyék, 1917. Sopron
 • Vida Mihály honvéd, 1879. Kápolnásnyék, 1915. Sid

 

Honvéd huszár ezredek katonái

Czinka MihályCzinka Mihály uradalmi alkalmazott, tizedes. 1878, Kápolnásnyék. Tényleges katonai szolgálatának a 10. k. h. e. köteékében tett eleget 1899-1902-ig. 1915. szeptember 15-én bevonult 8. honvéd huszár ezredhez Pécsre. Rövidesen kikerült az orosz frontra, ahol 1916. június 28-án súlyosan sebesült. Felgyógyulása után mint kiképző altiszt működött itthon és Ukrajnában. Az összeomlás előtt két héttel felmentették. Leszerelt mint 75 százalékos rokkant. Kitüntetései: Sebesülési érem és az 1908-as jubileumi érem.

Németh István tejszövetkezeti üzletvezető, őrvezető. 1888, Kápolnásnyék.Németh István 1909-ben vonult be tényleges katonai szolgálatra a 10. k. h. ezredhez. 1914. július 27-én ismét bevonult ezredéhez, amellyel s szerb frontra került. Onnan az olasz harctérre vitték, ahol 8 hónapig küzdött hősiesen, majd újból a szerb harctérre vitték, ahol az összeomlás is érte. Kitüntetései: Br., Károly csapat kereszt, 1912-13. m. e. ker. 1933 óta a Kápolnásnyéki Tejszövetkezet üzletvezetője.

Pénzes Sándor kertész. 1893, Kápolnásnyék. 1914. augusztusában vonult be tényleges katonai szolgálatra a 10. k. h. ezredhez. Hat havi kiképzés után kikerült az orosz frontra, ahol 1916. július 7-én súlyosan megsebesült, minek következtében fegyver nélküli szolgálatra osztották be. Az összeomlásig mint ezredkertész teljesített szolgálatot. Kitüntetései: Ezüst Vitézségi Érem II. osztálya , Bronz Vitézségi Érem , Sebesülési érem, Károly csapat kereszt.

Szalai IstvánSzalai István gazdálkodó. 1872, Kápolnásnyék. 1893-ban vonult be tényleges katonai szolgálatra a 10. k. h. ezredhez Székesfehérvárra. A háború alatt 1915. októberében Pécsre hívták be a 8. honvéd huszár ezredhez és karácsonykor a galíciai orosz frontra került. 1916. december 8-án Csernowitz környékén orosz hadifogságba esett, ahonnan 1917 végén megszökött és hazajött. Ezután ismét bevonult ezredéhez Pécsre s ott érte az összeomlás. Kitüntetései: 1898. évi jubileumi érem, lovas és lövész jelvény, Háborús emlékérem.

Vass János bányász, tizedes. 1893, Kápolnásnyék. Tényleges katonai Vass Jánosszolgálatra 1914-ben vonult be. Rövidesen kikerült a szerb frontra, ahol résztvett a sabáci, belgrádi, stb. harcokban. Ezután az orosz, majd az olasz harctéren küzdi végig a háborút. Az orosz fronton meg is sebesült. Az olasz fronton részt vett az assiagói, piavei és isonzói harcokban. Kitüntetései: Ezüst Vitézségi Érem II. osztálya , Bronz Vitézségi Érem , Károly csapat kereszt és vas kereszt.

Tüzérség

Vörös Géza okleveles mérnök, főhadnagy. 1889, Kápolnásnyék. Bevonult a 6. k. vártüzérekhez Komáromba. A tiszti iskolát Budapesten végezte. Utána a szerb harctérre került, ahol a 61-es t. á. ezredhez osztották be. Az olasz hadszíntéren a Doberdónál küzdött, ahonnan az orosz frontra került Wolhyniába, majd megjárta a román harcteret is. Harctéri szolgálata összesen 41 hónap. Kitüntetései: III. o. kat. érd. ker., ezüst és bronz S. L., Károly csapat kereszt, Háborús emlékérem

69. Hindenburg gyalogezred

Botos László, t. őrmester, kereskedő, Kápolnásnyék. 1912-ben vonult be az ezredhez és így a világháború kitörése tényleges állományban érte. Beosztásánál fogva 1917. szeptemberéig miniszteri rendelet alapján a harctéri szolgált alól felmentették. 1917. szeptember közepén a román hadszintérre ment az V. zászlóaljhoz, ahol részt vett a Sereth-menti harcokban. Innen 1918. elején egy különítménnyel ment Odessába, majd a zászlósljhoz Bécsbe. Itt szolgált a forradalom kitöréséig. Harctéri szolgálata 9 hónap. Kitüntetései: Károly csapat kereszt, 1912-13 emlék kereszt, VI. e. sz. kereszt.

Dénes ImreDénes Imre, t. zászlós, főiskolai hallgató, Kápolnásnyék. Az iskola padjaiból vonult be mint e. é. önkéntes ezredünkhöz. A kitüntetéssel végzett tiszti iskola után 1916 végén az orosz hadszintérre ment Zwizin-Pieniaki-i vonalhoz. Innen az ezreddel Tölgyeshez került, de közben hastífusszal kórházba szállították. Csernovitzban 1917. szeptemberében hősi halált halt, követvén az 1914. szeptemberében hősi halált halt szeretett bátyját.

Dénes JózsefDénes József gyalogos, kereskedő, Kápolnásnyék. Háborús szolgálatra 1914. július 28-án vonult be az ezredhez. A tábori ezreddel ment a szerb hadszíntérre Sabáchoz, majd az ezreddel az orosz frontra került. Itt részt vett a Horozana-Wielka-i és  Piaski üzközetekben és a visszavonulásban. Uzsoknál betegen ment korházba, de 1915. február 28-án újból az orosz harctérre került a kárőáti nagy téli csatához. Június 18-án Wielkopolá-tól betegen vitték kórházba. Felgyógyulva harmadszor került ezredünkhöz Pieniaki-hoz, majd Tölgyeshez és Hlibokához. 1917 végén minthogy 2 testvére halt hősi halált, a frontszogálat alól felmentették és az olasz harctérre az V. hadtestparancsnoksághoz vezényelték, ahol a front összeomlása is érte. Harctéri szolgálata 31 hónap. Tulajdonosa a Károly csapatkeresztnek.

Karsay FerencKarsay Ferenc tartalékos tizedes, vendéglős, Kápolnásnyék. 1915. június 15-én vonult be az ezredhez háborús szolgálatra. Kiképzése után 1915. végén ment az orosz hadszíntérre az Ikwa mellé. Részt vett a Panasowka-i, Zwyzin-Pieniaki-i, Luposznoi, Tölgyesi és Hliboka-i harcokban, majd az ezreddel az olasz harctérre ment. Itt a Piave mentén és a Montello elleni támadásban küzdött. Itt is érte a front összeomlása, mikor az ezred maradványaival hazajött. Kitüntetései: Bronz vitézségi érem, Vas é. kereszt, Károly csapatkereszt.

Vitézzé avatott ezredtagok:

 • néhai vitéz Czinka Péter v. hivatásos őrmester (Kápolnásnyék) Ercsi (1934. IV. 16.)
 • vitéz Németh János t. szakaszvezető, Kápolnásnyék

Veszteségek:

 • Balogh Ferenc gy. Kápolnásnyék 1892 - 1915. március 24.
 • Bédi István őrvezető Kápolnásnyék 1891 - 19115. április 1.
 • Dénes Imre zászlós, Kápolnásnyék 1897. - 1917. október 6.
 • Gerhát János gy. Kápolnásnyék 1885. - 1915. március 28.
 • Gutyima István gy. Kápolnásnyék 1889. - 1916. december 15.
 • Komlósi István gy. Kápolnásnyék 1898. - 1916. október 9.
 • Kovács Lajos gy. Kápolnásnyék 1888. - 1915. szeptember 29.
 • Köves Ármin gy. Kápolnásnyék 1878. - 1917. május 13.
 • Lukács József gy. Kápolnásnyék 1898. - 1916. október 9.
 • Molnár József gy. Kápolnásnyék 1884. - 1914. október 4.
 • Obermayer József gy. Kápolnásnyék 1896. - 1916. október 14.
 • Simon János őrvezető Kápolnásnyék 1890. - 1914. szeptember 22.
 • Tobák József szakaszvezető Kápolnásnyék 1891. - 1915. július 24.
 • Vranek István gy. Kápolnásnyék 1893. - 1915. április 6.

 

  13. Jász-kun huszárezred

  nemes Luczenbacher János zászlós. 1916. augusztus 31., Korytnica. 1915. október 22-én egy járőrrel gyalog hatolt át a Bloto Wielkoje mocsárvonalon, hogy a 49. gyaloghadosztállyal összeköttetést létesítsen. Ezen feladatának fényesen megfelelt, megállapította az ellenség arcvonalát, meglepte az egyik ellenséges előörsöt és foglyokat ejtett. 1915. november 4-én Rudka-tól keletre ellenség rohama alkalmával saját elhatározásából a századparancsnokságot átvette, visszazavarta a hátrálókat, miáltal sikerült neki az ellenség rohamát közvetlenül az akadályok előtt visszaverni, valamint még két újabb támadást is elutasítani. Kitüntetése: II. osztályú vitézségi érem. Javaslat: I. osztályú vitézségi érem.

  Az emlékoszlop

  Az alábbi nevek szerepelnek a faluközpontban található emlékoszlop négy márványtábláján. Csak a nevek, a többi információt a fenti oldalról sikerült összegyűjteni. Persze koránt sem biztos, hogy mindenhol a megfelelő adatokat tudtam beazonosítani.

  A nyilvántartások pontosságát mutatja, hogy a kápolnásnyéki születésű Obermayer József két ezred nyilvántartásában is szerepel: a születési időpontok egy évvel eltérnek valamint más halálozási időpont és helyszín van megjelölve. Persze lehet, hogy erre is van ésszerű magyarázat...

  • Balog Ferencz
  • Benkő János gy. Velence 1886. - 1916. július 22., 69. Hindenburg gyalogezred
  • Borbély Lajos tizedes, 1889. - 1914. október, Szerbia, 39. gyalogezred
  • Borsányi Endre
  • Bredák István gy. Tárnok 1896. - 1917. május 12., 69. Hindenburg gyalogezred
  • Briski Sándor
  • Csapó Ferencz 1916. augusztus 24., 39. gyalogezred
  • Csuka István
  • Csupor József
  • Czinka István gy. Velence 1890. - 1915.június 6.
  • Deckner Izidor
  • Dénes Imre zászlós, Kápolnásnyék 1897. - 1917. október 6.
  • Dénes Nándor
  • Dömsödi Mihály
  • Dőri János gy. Velence 1891. - 1915. november 13., 69. Hindenburg gyalogezred
  • Dőri László gy. Kápolnásnyék 1897. - 1916. március 2., 69. Hindenburg gyalogezred
  • Filler János
  • Füredi József
  • Gerhát János gy. Kápolnásnyék 1885. - 1915. március 28.
  • Győrfi János
  • Horváth Mihály
  • Jakab József
  • Juhász Márton
  • Jung István
  • Komlósi István gy. Kápolnásnyék 1898. - 1916. október 9.
  • Kovács István
  • Kőszegi József
  • Klein Izidor őrvezető, Berhida 1876. - 1915. Debrecen, 17. honvéd gyalog- és népfelkelő ezred
  • László Pál gy. Velence 1885. - 1917. május 14.
  • Lestár István tizedes Pákozd 1889. - 1914. december 2.
  • Luczenbacher János
  • Lukács György
  • Lukács József gy. Kápolnásnyék 1898. - 1916. október 9.
  • Merbler János
  • Molnár István
  • Molnár István
  • Molnár Ferencz
  • Molnár János
  • Murgu József
  • Nagy Károly tizedes, 1878 Velence - 1918. Altamura, 17. honvéd gyalog- és népfelkelő ezred
  • Németh János
  • Nyikos Lajos
  • Nyikos Pál
  • Obermayer József gy. Kápolnásnyék 1896. - 1916. október 14., 69. Hindenburg gyalogezred
  • Pélei Gyula dr.
  • Pettner János
  • Presér István őrvezető, 1884 Kápolnásnyék, 1915 Galizia
  • Schleiderstein Ármin
  • Schwarcz László
  • Sebők Miklós
  • Simon János
  • Szabó János
  • Tóth Ignácz
  • Tunyogi János őrvezető Baracska , 1915 Polanica, 17. honvéd gyalog- és népfelkelő ezred
  • Tunyogi Mihály
  • Újvári János
  • Németh István gy. Gárdony 1892. - 1915. április 2.
  • Varjú János
  • Varga Pál
  • Vörös János
  • Banitz Kálmán
  • Füri János
  • Jónás János gy. Velence 1884. - 1915. április 1.
  • Bruck János
  • Juhász István
  Hozzászólások
  Creative Commons Licenc
  A weboldal tartalma a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően használható fel.