Januárius, Boldogasszony hava

kkovacs , 2010. 12. 31., p - 11:50
Januárius, Boldogasszony hava, Bak

Királyhegyi Müller János: Csízió (1471)

Boldogasszony havában igyál jó bort, és ha van, édes italt. Az ürmösbor mellednek fájása ellen igen jó, borssal és füvekkel timporált étkek hasznosak, azonképen a lekvárok és eleven gyömbér. Megeheted a kövér disznópecsenyét, kolbászt és ludat mustárral vagy borsos eczettel. Eret ne vágass. Ha mennydörgést hallasz e hónapban, kegyetleneknek halálát jelenti.

Kis-Karácson napján a reggeli vörös ég hadat és pokolidőt jelent. De mikor fénylik szent Vincze, akkor telik meg a pincze; mikor fénylik szent Pál, minden termés szépen áll; ha pedig havas, vagy eső leend, mértékletes esztendőt jelent. Ha felleges vagy ködös lesz, könyörögjünk az Úristennek, hogy hirtelen haláltól minket megoltalmazzon.

Kemény s kegyetlen hidegü a Boldogasszony havában született gyermek, nedves és hideg természetű leszen, tiszta önöntermészetében, de nagyravágyó, kevély, igen akaratos, minden szépséget szerető, tobzódó, tékozló, magamulató, nyájaskodó a szép személyekkel, de haszontalan részeges és kártyás lesz, az atyjától maradtat hamar felönti a közre vagy garatra, és megemészti.

A Bakról

A Bak tizedik égijegy, hideg és száraz, melancholicus és földtermészetű, állhatatlan, Saturnusnak éjjeli háza, Mársnak felmagasztalása, Jupiternek esete; embernek a térdét bírja. Midőn a Nap a Bakban jár, száraz idő és nagy dér van, megfagy a föld, erős a kapálás.

Midőn a Hold a Bakban van, nem jó a térdet orvosolni, eret vágatni, nősülni, italt venni, építeni, hadat kezdeni, tűzben dolgozni; jó a véneket megismerni, vendégeskedni, kövér disznót venni, meleg ruhába öltözni, meleg szobába ülni, gyermekeket csecstől elválasztani, ónt, aczélt és nehéz állatokat venni.

A mely fiúgyermek a Bak jegye alatt fogantatik vagy születik, gonoszságra és álnokságra hajlandó, visszavonó, rossz erkölcsű lesz; szidalmazza az asszonyi állatot; emberek előtt tudósnak és értelmesnek láttatja magát; sokban lesz foglalatos, de vénségére megtér és magát megjobbítván, jobban lesz dolga; gyermekei lesznek, de azoknak nem örülhet, noha mindenben igen szerencsés lesz; más ember költi el gazdagságát, és az előbb nyavalyába esik, akármint forgolódjék, de óvja magát; a szeme alatt jegy lesz; 33 esztendejében beteges lesz és 45 éves korában hal meg.

A leány, ki a Bak-jegy alatt született, szép lesz és mindent megmond férjének, de szemérmes lesz; fejében lesz fájdalma, jó szerencséje lesz és 23 vagy 33 esztendejében beteges lesz és 73-ikban hal meg.

Creative Commons Licenc
A weboldal tartalma a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően használható fel.