Május, Pünkösd hava

kkovacs , 2011. 05. 07., szo - 08:51
Május, Pünkösd hava, Bika

Királyhegyi Müller János: Csízió (1471)

Pünkösd havában jó eret vágatni, kiváltképen a Basilikát, mely szolgála gyomorra, tüdő- és oldalfájdalom ellen, orvossággal élhetsz és purgáczióval, hasznosa kádfürdő és írósvaj édes tejjel egyetemben. Igen hideg italt ne igyál, semmi állatnak a fejét és lábát ne egyed, vízelindító orvossággal élj, hüvösitő parékát főzess; apró bojtorjánnal a te borodba vess ürmöt és leves-ticumot és ugy igyad; forrásból éhomra inni hasznos. Ha fénylik Orbán, örvendezzünk és mondjuk: Igyál Orbán, termett a szőlő és a bor is jó lesz. De ha e napon eső lesz, tartsd a korsódat a vízcsatorna alá, miképen egy doktor mondotta, hogy nincs jobb innivaló víz az esővíznél, akkor megpróbálhatod az ízét; Pünkösd napján való eső ritkán hoz jót. Májusnak végén, ha bőven virágzik a makk, elég szalonna lesz. Gyönyörűségnek vidámsága, te nemes Pünkösd hava, együgyűeket, alázatosakat, tökéleteseket, igazságszeretőket, magabíró, jó, jámbor, emberséges személyeket és tiszta életűeket, gazdagokat, kegyeseket, nyájas és édes beszédű, jó erkölcsűeket és minden jóra igyekezőket szülsz e világra.

A Bikáról

A Bika második égijegy, hideg és száraz, déli, földtermészetű, melancholicus, Vénusnak éjjeli háza, Holdnak felmagasztalása, Jupiternek esete; emberben a nyakat bírja. Midőn a Nap a Bikában van, dolgot jegyez; akkoron alkalmatos ideje van a szántásnak, kertnek és szőllőhegyek kapálásának. Midőn a Hold a Bikában van, nem jó az embernek nyakát orvosolni avagy vassal érinteni, sem sebet gyógyítani, sem eret vágatni, sem orvossággal élni, hadat sem jó indítani, sem messze útra indulni. Jó kezdeni állandó dolgokat, házat építeni, fundamentomot jó vetni, társaságot, frigyet és házasságot szerezni. Délre kereskedni, ökröt venni, cselédet fogadni, asszonyokat beszentelni és házat venni, gyermeket csecstől elválasztani, kertben kapálni, fákat oltani, vetni, rövid útakra indulni. Ekkoron heves és száraz idő van és futkosó felhő és köd majd minden nap. A mely fiúgyermek a Bika-jegy alatt fogantatik avagy születik, az értelem nélkül szóló, különféle hiábavaló gondolatú lesz, bízvást a másét eladja, sok nyavalyák következnek némely asszonyi állattól reá és a vér szerint való atyafiai elárulják őtet, mely miatt nagy veszedelembe jut, egyik városból a másikba megy koldulva. Az ő formája és ábrázatja imilyen leszen: kicsiny fejű, fekete szemű, nagy orrú és kevés gyermekei lesznek. Ezek után gazdag emberhez adja magát és semmi külső mesterséget avagy művet nem tud. Az állán jegy lesz, vagy a vállán, vagy a tomporán; az életének vége felé nagy lesz, 29 és 30 esztendős korában betegeskedik, 37 esztendős korában hal meg más ember házában. A mely leányzó a Bika-jegy alatt fogantatik avagy születik, szép és nagyszemű lesz, ifjúságában nyavalyát szenved testében. Mikor megeszesül, meggyógyul és gonosz lesz, fogcsikorgató, mintha az ördögtől vétetett volna körül, mely megtanítja urát, hogy gyakorta házából elmenjen és ritkán gondoljon haza, mert félti a szemét, hogy füstös házában együtt kiapadna. Gyermekei lesznek és kevély lesz, jól tanittatott, tiszta; 5 esztendős korában beteges lesz és 15 vagy 19 esztendős korában hal meg.

Creative Commons Licenc
A weboldal tartalma a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően használható fel.