Márczius, Bőjtmás hava

kkovacs , 2011. 04. 03., v - 09:54

Királyhegyi Müller János: Csízió (1471)

Bőjtmás havában eret ne vágass, semmi purgácziót ne végy hozzád, édes italt igyál és édes étkekkel élj, egyél mustárt és tormát eczettel; fürdő hasznos; ruhát vess a borba, melyet iszol, jó a levestikum is zsályával, spinyával, tárkonynyal, borral és gyömbérrel egyetemben. Ha e hónapban mennydörgést hallasz, szeles és bő időt jelent. A mennyi köd van Márcziusban, annyi zápor lesz az esztendőben; és a mennyi harmat van e hóban, annyi hóharmat lesz húsvét után és annyi köd Kisasszony havában. E hónap két utolsó péntekén a mely fát levágnak, soha meg nem korhad; ha tiszta, jó esztendőt mutat. Idő-nyilatkoztató beteges Bőjtmás-hóban született gyermek serény és minden dolgaiban gyors lesz, istenfélő, nagy igazságszerető, tökéletes, jámbor életű, nyájas, jó erkölcsű és bölcs lesz, minden rendbeli dolgaiban fölötte okos és kedves az emberek között.

A Halakról

A Halak tizenkettedik égijegy, kettős hideg és nedves, víztermészetű, éjszaki, phlegmaticus, Jupiternek éjjeli háza, Vénusnak felmagasztalása, Mercuriusnak esete, az emberben a lábat bírja.

Midőn a Nap e jegyben van, nedves és homályos, esős idő áll. Midőn a Hold benne van, nem jó a lábat orvosolni, tűzben dolgozni; jó egyházi személyeket, bírákat, tanácsbelieket és egyéb tisztben levő személyeket megkeresni; jó nősülni, feleséget az urával megbékéltetni, italt, orvosságot és pilulákat venni, házat venni és eladni, éjszakra vándorolni, új ruhába öltözni, borotválkozni; félrészint jó eret vágatni, de a lábadat ne bántsd; jó sebet gyógyítani, halászni, vízben építeni, vízben járni, fát ültetni, örökséget venni és eladni. Ez a jegy vizes, nedves és hideg időt ad minekünk, jó mégis fűteni.

A mely fiúgyermek a Halak-jegyben fogantatik vagy születik, két felesége lesz, ha életét őrzi; fiai és leányai lesznek. Ha az olyan csütörtökön születik e világra, a kereskedéshez nem lesz szerencséje, testében semmi fogyatkozása nem lesz, mellteste igen mértékletes; nem fél a betegségtől, örömest eszi más ember kenyerét, senki nem gondol vele; valakivel pöre lesz, kit meggyőz; főfájó és a mellén jegye lesz, 14, 22 vagy 31 esztendős korában beteges lesz, 50 esztendős korában hal meg.

A mely leány a Halak-jegyben születik, igen szép, jó és istenfélő lesz, barátait örömest megfeddi, kettős gyermeke lesz, nagy fájdalommal szüli az ő gyermekeit, éjfélkor egyedül nem kell hagyni. Jegy lesz az alfelén; 10, 22 vagy 83 esztendős korában kornyadoz, 90 esztendős korában hal meg.

Creative Commons Licenc
A weboldal tartalma a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően használható fel.