Tűzoltó Egylet

kkovacs , 2010. 07. 18., v - 12:02

A kép a XIX. század utolsó harmadában készülhetett, annak az épületnek az udvarán, amely a gazdakörnek és az óvodának is otthont adott. (Nem egy időben...) A tűzoltó szertár még a századforduló előtt átköltözött a Deák Ferenc utcába, ahol most az öreg villanyszerelő Borbély háza áll. Onnét költözött tovább a főutcára, az orvosi rendelő és szolgálati lakás mellé. Jobbról jól látható a háttérben a református templom, illetve az akkoriban volt gázlámpák.

Újsághírek az Egyletről

1887. őszén Kápolnás-Nyéken alakult önkéntes tűzoltóegylet 1888. február 11-én saját pénztára gyarapítására táncvigalmat rendezett. A világos kivirradtig tartott vigalom szakadatlan pezsgő kedvben folyt, s a résztvevők teljes lelkükből kimulatták magukat. Az összes bevétel 155 forint 50 krajzárt tett ki, melyből levonva a kiadásokat, maradt az egylet javára tiszta vedelem 109 frt 80 krajzár.

Túlfizetéssel járultak: Siegl Serafine ő nagysága 10 forinttal, nsgs Meszleny Bencze, nsgs Burchárd Gusztáv, nsgs Lónyay Gábor és mltsgs báró Földváry Sándor urak egyenként 4 forinttal. Nsgs Sárközy Aurél, nsgs Meszleny Pál urak egyenként 3 forinttal. Tttes Balassa László, dr. Kremniczky Ferencz, Ofner Abrahám, Stern Arthur, Berger Dezső, Hankóczy Ede, Deutsch Simon és Kutassy Endre urak egyenkint 2 forinttal. Mátrai Mihály, Freud Ignácz, Deutsch Mór, Kopacsek N., Vestphalen Arthur, Lányi Gyula, Cseh Mihály, Rácz János, Gallér József, Lendvay Ágost, Jónás Adolf, Veisz József, Csizmadia József és Lukács József urak egyenként 1 forinttal; végre Márer Géza, Jakab János és Pokorni Tamás urak egyenként 50 krajzárral.

A fent elősorolt mélyen tisztelt felülfizetőknek kegyes adományukért, valamint a táncvigalomban személyesen részt vett mélyen tisztelt hölgyeknek és uraknak a nyéki önkéntes tűzoltóegylet nevében ez úton hálás köszönetét nyilvánítja a parancsnokság.

Székesfehérvár és Vidéke, 1888-03-06 / 28. szám

A nyéki tűzoltó-egylet mulatsága

A Kápolnás-Nyék pettendi önkéntes tűzoltóegylet által június 17-én nagyságos Halász Gedeon úr nyéki nagybirtokosnak tulajdonát képező csekélyesi ligetben rendezett nyári mulatság a szép számban megjelent intelligens résztvevők és a kedvező időjárás folytán mint már múlt számunkban megírtuk jól sikerült. Radics Bernát kitűnő tánczenéje és az ízletes ételekről és italokról gondoskodó vendéglősök a megjelent vendégeket folytonos pezsgő kedvben tartották s alig távozott egyetlen vendég is, aki kedve szerint ki ne mulatta volna magát.

Az egylet pénztára gyarapítására felülfizetésekkel járultak: Báró Földvári Sándor 5 Ft, Halász Gedeon 5 Ft, Kenessey Lajos 5 Ft, Meszleny Bencze 5 Ft, Ott Károly 3 Ft, Lányi Gyula 2 Ft, Kiss Karolina 2 Ft, Meszleny István (Kis-Velencze) 1 Ft 50 kr., Lendvay Ágoston 1 Ft 50 kr., Berger Dezső 1 Ft 50 kr., Stern Arthur 1 Ft 50 krajcár, Hankóczy Ede 2 Ft, Mátrai Ede (Székesfehérvár) 2 Ft, Vilnai Gyula 1 Ft, Vettstein Gyula 1 Ft, Nagy Kálmán 1 Ft, Csizmadia József 1 Ft, Axmann József 1 Ft, Deutsch Simon 1 Ft, Meszleny István (K.-Nyék) 50 krajcár, Lintner Sándornó úrnő (Agárd) 50 kr:, dr. Kremniczky Ferencz 50 krajcár, Vajmár kisasszonyok 50 krajcár, Balassa Sándor 50 krajcár, Vestphalen Arthur 50 krajcár, Oleár György 50 krajcár, Leszlauer Adolf 50 j krajcár, Kovács Dezső 50 krajcár, Lintner Sándor 50 krajcár, | Cseh Mihály 50 krajcár, Beleznai István 50 krajcár, Axman | Gyula (Debreczen) 50 krajcár, dr. Hajós Rezső 50 krajcár, N. N! 50 krajcár, Sándor Dénes 50 krajcár, Boór István 50 krajcár, Deutsch Mór 50 krajcár, Veisz Jakab 50 kr, Nagy Jenő 50 krajcár, Veisz Henrik (Lovasberény) 50 krajcár, Keszey Kálmán 30 krajcár, Szondi János 25 krajcár, Herczeg Hugó 20 krajcár, Anhalt Gyula 20 krajcár, Deutsch Gyula 10 krajcár, és Kis Gáspár 10 krajcár.

A szíves felülfizetőknek és a nyári mulatságon részt vett mélyen tisztelt vendégeknek ez úton hálás köszönetét nyilvánítja a Parancsnokság.

Székesfehérvár és Vidéke, 1888-06-21 / 75. szám

tuzolto-egylet-1900.jpg
Creative Commons Licenc
A weboldal tartalma a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően használható fel.